РЕЙКИ НА ПАРИТЕ И ФИНАНСОВ ПРОСПЕРИТЕТ С МАГИЧЕСКИ КОДОВЕ

КАКВО Е РЕЙКИ НА ПАРИТЕ?

Рейки на Парите е стил Рейки, при който работим с Духовната Енергия на Парите. Способността да се провежда енергия се получава чрез настройка от Рейки Мастер/Учител.

В този курс ще научите малко за проявлението на изобилието и много повече за отстраняване на отрицателната енергия свързана с парите. Ако вие вече работите с някаква система за просперитет и утвърждения можете да комбинирате с Рейки на Парите и така утвържденията ви ще имат още по-голяма сила. Колкото повече използвате тази енергия, толкова по-силна и чиста ще става вашата енергийна система. Отрицателната енергия ще се отделя и изчезва, ефективността ще се увеличава.

Рейки на Парите служи като мощно средство за проявление, за да привлича към вас елементи, които привличат пари. Резултатите при различните хора са различни. При някои ще бъдат необходими повече сеанси с Рейки на Парите, докато се стигне до състояние на проявление, при други резултатите ще бъдат по-бързи.

Забележка: не е необходимо да знаете в какво точно се състои проблема. Енергията ще свърши работата по свой начин.

ЕНЕРГИЙНАТА СИСТЕМА РЕЙКИ НА ПАРИТЕ.

Как работи Рейки на Парите? Знае се, че в нашата енергийна система се крият причините на нашите проблеми. Физическите заболявания, както и всички заболявания са в следствие на емоционални натоварвания и проблеми.

Ковчеже със злато

Отрицателната енергия се създава от неправилни мисли и чувства и поврежда вашата енергийна система. Това ви обърква и заставя енергията да тече неестествено, а вашето тяло има нужда от положителна енергия, за да функционира нормално. Когато енергийната ви система не получава достатъчно такава енергия, в резултат на продължително напрежение и лоши отношения, тялото в отговор заболява. Колкото повече напрежение, толкова по-малко здраве и по-големи трудности. Ако имате проблеми с парите, вероятно причината се намира във вашата енергийна система. Хора със здрава енергийна система решават успешно финансовите си проблеми и жънат успехи влагайки своите пари. И обратно, хора със сериозни травми в енергийната система, имат сериозни проблеми с парите.

Следвайки закона за привличането здравата енергийна система привлича успехите по-мощно отколкото мисълта и чувството. Положителните чувства , мисли и медитации работят за изцеление на енергийната ви система точно така, както лошите чувства и мисли могат да я повредят.

Обучител

Елисавета Зенгелми

Мастер

Запиши Рейки курс

Запазете Вашето място

Налага се следният извод: в колкото по-добро енергийно състояние се намирате, толкова вашите резултати ще бъдат по-големи и бързи.

Мастер Ели Зенгелми

Трите вида енергии свързани с парите са:

Вашата Лична Енергия на Парите.

Родова Енергия на Парите.

Духовна Енергия на Парите.

 Лична Енергия на Парите е вашето собствено отношение.

Родовата Енергия на Парите, която включва вашият собствен род, страната, в която сте се родили, семейството, социалният кръг, може да имат своите собствени натрупвания на Енергията на Парите. Днешната Родова Енергия на Парите има силно отрицателен поток.

Духовната Енергия Рейки на Парите е чистата енергия на Парите, която съществува в Духовен План.

С Рейки на Парите искаме да върнем Духовната Енергия на Парите, която се отличава от Родовата Енергия на Парите. Духовната Енергия на Парите, това е енергията на парите в нейната най-висша форма. Това е чиста, неопетнена енергия директно от Източника.

Всички хора имат право да са щастливи и да живеят в богатство и изобилие. Много хора, обаче имат проблеми с парите, въпреки, че се трудят усърдно. Тук на помощ ни идва Рейки на Парите, за да изцели вашата Лична Енергия на Парите и Родовата Енергия на Парите.

Рейки на Парите има следните ефекти:

Рейки на Парите изцелява Личната и Родовата Енергия на парите и ги изравнява с Духовната Енергия на Парите. Когато използвате Рейки на Парите, вие помагате не само на собствените си финансови проблеми, но и на всички хора на планетата.

  • Поддръжка на всеки човек, да заработи парите по такъв начин, който да принесе полза, както за отделния човек, така и за цялото общество.
  • Поощряване за етично използване на парите.
  • Поддръжка на истинско изобилие, където всеки е сит и има жилище, и това, което му е необходимо.
  • Помага в развитието към по-високи нива, следствие на работата,която извършваме с любов и радост.

Важна забележка!

За да се включиш в този курс е необходимо да имаш завършено Второ ниво на Традиционно Рейки или Първо ниво на Изис Сейким.

следете моите събития в

КАЛЕНДАР

Предлагам обучения, семинари, сеанси и организирани екскурзии.