Рейки от Атлантида

РЕЙКИ ОТ АТЛАНТИДА

Завръщане на свещеното лечение от Атлантида

Преди хиляди години, в античната Атлантида, живяла една жрица, наречена Каара. Тя била отговорна за лечението в един от многото храмове на Атлантида. По това време лечението с кристали било широко разпространено и много успешно използвано, но Каара била специалист в Свещената Геометрия. Тя използвала математични формули и геометрични чертежи, които когато се активирали произвеждали честотни вибрации можещи да въздействат в което и да е енергийно ниво на човека предизвиквайки бързо и прецизно лечение.

Каара започнала да обучава хората да използват символите създадени чрез свещената геометрия. Те започнали да ги слагат в домовете си и местата в които работели и това им носело хармония, щастие и добро здраве. Този хармоничен период продължил дълги години, до момента, когато някои жреци с технологични наклонности започнали да залитат в практиките си и забравили да използват Любовта като основа на действията и мислите си. Това довело до разрушаването на Атлантида.

Каара, когато видяла, че всичко ще бъде унищожено заедно с други жреци и жрици се пренесла в далечни земи където се спасила от катастрофата. Тя взела със себе си цялото познание и всички свещени символи, както и техниките за тяхното прилагане.

Хиляди години изминали докато човечеството било готово да получи отново познанието на Свещената Геометрия и Свещените Символи. Този момент дошъл и Каара започнала внимателно да обучава как да бъдат пресъздадени символите така, че енергийните им вибрации да бъдат способни да въздействат и променят леките енергийните структури и да донесат излекуването на много болести.

Двадесетте символа въздействат върху енергийните тела и донасят подготовка, протекция, отваряне и затваряне на телата; свързване с Аз Съм чрез Божествената Любов. Предизвикват Универсален съюз, Аз Съм Ра, клетъчна реверсия, работят върху кармична мрежа, повторно свързване с времето, свещен момент, концентрация на светлината, интегриране на телата.

Обучител

Елисавета Зенгелми

Мастер

Запиши Рейки курс

следете моите събития в

КАЛЕНДАР

Предлагам обучения, семинари, сеанси и организирани екскурзии.