РАДИЕСТЕЗИЯ И РАДИОНИКА

Какво представлява радиестезията

„Всяко нещо в нашия свят непрекъснато излъчва и приема вълни. Това се отнася до всички форми на материята – живи или неживи. За съвременния човек е лесно да осъзнае това, тъй като пространството около нас е изпълнено с хиляди видове излъчвания, които лесно можем да доловим, да направим „видими и чуваеми” – с мобилния си телефон, с домашния телевизор, с компютъра или радиоприемника си. Въпреки техническия напредък, огромно количество лъчения остават под прага на чувствителност на съвременната техника. За разлика от апаратите, човек може да почувства със седемте си сетива (освен общо познатите пет, имаме интуиция и телепатия) множество вълни, които още дълго време ще се считат от науката за „невидими”. Именно това умение на хората да чувстват, да долавят тези излъчвания и вълни, се нарича радиестезия.”  Това е способността на хората да откриват подземни води, минни залежи, зарити богатства, вредни излъчвания, медицинска диагностика и подбиране на лечение, съвместимост между партньори и др. Самият термин радиестезия се състои от две думи : радио означаващ излъчване на вълни и естезиякоето е чувстване, усещане, улавяне.

depositphotos_42473793-stock-photo-pendulum

Обучител

Елисавета Зенгелми

Запиши курс

Запазете Вашето място

Радиестезията

е известна от древността предимно с откриване на подпочвени води за кладенци с помощта на багети и махала. А жреците са използвали махалото и за предсказания. През 19 век се прилага и в много области на живота: търсене на подземни води, геоложки разломи, геомрежи на Хартман и Кюри(Къри), рудни и нефтени находища, търсене на археологически находки. В областта на медицината се използва в т.нар. радиестезична медицинска диагностика, при която се определя метода за лечение, лечебните препарати и дозировката им. За целта са разработени  апарати т.нар. „радиестезични вълномери “ с които се извършват измерванията. С помощта на радиестезични измервания много бързо се определя наличието на вредни вълни в жилището и в организма на човек вследствие на излъчвания от геопатогенни зони, подземни води, геомагнитни мрежи, електромагнитни вълни, радиоактивност и др.

Установено е, че 90% от хората могат да се обучат да работят като радиестезисти. Ползата се състои в това, че те ще могат експресно да определят здравословното си състояние, тъй като всеки човешки орган, системи и клетки имат специфични излъчвания и по силата на това излъчване се оценява състоянието им. Може да се проследява дистанционно по т.нар. „биологичен свидетел“ (коса или снимка). Може да „засекат” всички здравословни проблеми и вредни вълни на свой близки, да проверяват дали лекарствата им действат положително, алергични ли са към храни, медикаменти, цветя, животински клетки , билки и др. Проверява се енергийната съвместимост между партньори.

С помощта на радиестезията заболяванията се откриват в начален стадий, тъй като се работи на клетъчно ниво, т.е. регистрира се промяна на вибрацията на клетките. Радиестезистите могат да определят кои храни са качествени и полезни за съответния човек и кои са вредни. С помощта на радиестезията също така могат да се изследват и минали прераждания или т.нар. реинкарнации.

Вредни вълни и неутрализирането им

Всички излъчвания на вредни вълни въздействат на човешкото здраве. „Човешкото тяло представлява жива високоорганизирана структура на материята. В него се извършват сложни биофизични и биохимични процеси, чиято цел е да поддържат в деликатно равновесие цялото тяло. За отделните негови части са характерни различни електрически заряди – положителни или отрицателни, които са балансирани и като цяло дават нулев електрически заряд.

Човек има енергийна система, функционираща със седем основни вида енергия:

 1. Първична (вътре-ядрена),
 2. Под-атомна,
 3. Атомна,
 4. Молекулярна,
 5. Клетъчна,
 6. Органа,
 7. Системна.

Човек има енергийна система, функционираща със седем основни вида енергия:

 • Първична (вътре-ядрена)
 • Под-атомна
 • Атомна
 • Молекулярна
 • Клетъчна
 • Органа
 • Системна

Първите три енергии се срещат навсякъде във Вселената, четвъртата е граничната зона между живата и неживата природа, а останалите три са присъщи само на живата материя. Човешкото тяло е обгърнато от енергийна аура, която пулсира с 10 цикъла в секунда. Тя се простира максимум на 8 метра разстояние от него и нейната пулсация съвпада с пулсацията на Вселенската под-атомна енергия.

Седем енергийни центъра (чакри), съвпадащи зоново със седемте основни ендокринни жлези, отговарят за енергийното равновесие във физическото ни тяло.

Натрупването на стрес, преумора и отрицателни емоции, както и въздействието на различни по своя характер вредни излъчвания, водят до дисбаланс и пробиви в енергийната система на човека. Продължителният енергиен дисбаланс, от своя страна, е причина за възникването на сериозни здравословни проблеми. Лечението на такива заболявания е трудно и упорито и може да бъде успешно едва след като бъдат отстранени причините за тяхното възникване.

Едни от тези причини са геопатогенните зони. Геопатогенни са зоните със силно поляризирани излъчвания – йонизиращата радиация, подземни течащи води, лъченията на концентрирани полиметални природни залежи, точките в които се кръстосват геомагнитните мрежи на Хартман и на Кюри, вертикалните отрицателни лъчения на дълбочинни разломи в земната кора, електромагнетизъм и др.” (Иван Тодоров)

Геопатогенните зони дават вторични признаци, като деформация и разрушение на стени, тяхното мокрене, появява се плесен, мъх, пропадане на част от сградите, локално разрушаване на пътища, наличие на стабилни патологии при хора, животни и деформация на дървета. Подземните течащи води имат различни излъчвания в зависимост от дълбочината, дебита и минералния състав. Най-мощни са излъчвания от силно минерализираните води.

Повече от 50% от болестите се дължат на линии и пресечни точки на линиите от мрежата на Хартман, върху които попада леглото ни. Мрежата на Хартман съществува по цялата Земя и е мрежа подобна на паралели и меридиани от геомагнитни линии с ширина около 25 см и пресечни точки с диаметър около 30 см. Тя представлява правоъгълник на който едната страна е ориентирана север / юг с дължина 2 метра , а другата изток-запад с дължина 2.5 метра. Продължителният престои върху линиите и пресечните точки е вреден и довежда до тежки заболявания.

По-късно д-р Кюри открива друга мрежа от отрицателни геопатогенни излъчвания, която отново се проявява във вертикални равнини е във вид на ромбове със страни в посоките североизток-югозапад и югоизток-северозапад т.е. извъртяна е почти на 45 градуса спрямо мрежата на Хартман. Пресечните точки на тази мрежа се наричат точки на Кюри и увеличават отрицателното излъчване от земните ядра. Те също могат да се локализират с методите на Радиестезията ( и Фън шуй).

Вредния ефект се усилва, ако освен точка или линия от мрежата на Хартман има наличие на подземни води, геопатогенни зони, линии и пресечни точки на други мрежи. Подземните води имат вредно излъчване , тъй като при движението си водата се трие в стените на коритото и създава електромагнитни вълни. По приблизителни данни 10% от жилищата имат архитектурни форми, които усилват патогенните фактори- това са еркери, г-образни профили и други неблагоприятни форми.

Тъй като повечето жилища не са ориентирани по посоките на света, то е почти невъзможно така да ориентираме леглото, че то да попада вътре в рамката на мрежата на Хартман. Освен това съществуват и други геобиологични мрежи, подземни води, геоложки разломи и др. Възможно е да се неутрализира действието на всички вредни лъчения, като се използват пирамиди, обръчи, конус, цилиндър и др.

Желателна е проверката за геопатогенни зони и техногенни излъчвания в жилища, офиси, еднофамилни къщи, жилищни и обществени сгради. Това може да се извърши по всяко време и на всякакъв етап – на чист терен, при начални изкопни и строителни работи, на груб строеж, при довършителни вътрешни работи или на готов вече обект. Отговорите, които се получават при една такава проверка, позволяват да се защити съответния обект и хората, които работят или живеят в него, от геопатогенни, техногенни или насложени от външни фактори лъчения. Това гарантира „здравето” на дома и на неговите обитатели. Ако тази проверка се извърши преди изкопните работи и се установи, cче има геопатогенни зони, тогава може да се осъществи подходяща защита на терена, която да неутрализира негативните енергии. Много подходяща такава е с помощта на планински кварц, оргонити, кембъстери и други подобни уреди и материали. Когато вече живеем в дадено жилище и установим нездравословни излъчвания независимо от какъв характер, тогава е нужно да ги неутрализираме. Освен с изброените по-горе „неутрализатори” ние можем да направим това с различни графики, схеми, мандали, растения, неутрализиращи батерии, метални или дървени неутрализатори съдържащи неутрализиращи вълни и други подобни.

Недоброжелателна външна намеса (магии). С помощта на радиестезията се открива и наличие на негативна енергия от енергийни намеси в биополето на хора и животни. При наличие на негативна енергия се нарушава нормалното движение на енергията по енергийните канали и блокиране на една или повече чакри, което след продължително въздействие довежда до сериозни заболявания. Желателно е всички хора със здравословни и особено с психични проблеми да се проверяват за енергийни въздействия. Тези проблеми не могат да се лекуват преди да се премахне въздействието.

Измерване качеството на храни, напитки, билки, лекарства. Радиестезично могат да се проверяват всички суровини и готови продукти за тяхното качество, възможно е да се проверяват какво ще бъде тяхното действие върху точно определен индивид. Това се извършва с апарати „радиестезични вълномери“. Прието е ,че жизнения статус на човек трябва да е над 80% и съответно всеки продукт за да не оказва негативно въздействие върху човека трябва да има статус над 80%. Съществуват специални дискове и пирамиди, които повишават енергията на продуктите като статуса им достига над 95%.

Билките и лекарствените продукти могат да се проверяват за тяхното лечебно действие, като е желателно лечебното им действие да е над 95%. Радиестезично може да се провери лекарството дали е подходящо за този пациент, т.е. то трябва да повиши статуса на пациента до над 95% , за да има бърз ефект. Задължително е да се проверяват всички медикаменти които приема пациента заедно, тъй като е възможно някое от тях да блокира действието на другите.

Радиестезична медицинска диагностика. Радиестезист, който е преминал подготовка и работи в областта на медицината съвместно с лекар, може да направи пълна медицинска диагностика. За разлика от другите методи се измерва наличието на вредни вълни в организма, наследствена и кармична обремененост и състоянието на всички органи и системи в тялото. Метода се използва и като ранна диагностика, тъй като се работи на клетъчно ниво, т.е. при промяна на вибрацията на няколко клетки радиестезично се регистрира отклонение, докато другите методи регистрират измененията след като има промени в целия орган.

 
Хващане на махало

 

 

Измервания могат да се правят и върху аурата на човека. Аурата е сумарна величина от излъчванията на етерното, астралното и менталното тяло на човека. Обикновено представлява сияйна обвивка с яйцевидна форма, която може да се регистрира от няколко сантиметра до няколко метра около физическото тяло на човека. Тя може бързо да се измери и диагностицира с помощта на „Г-образна” багета. Трябва да се знае, че аурата е доста гъвкава и еластична и може да се променя според обстоятелствата за секунди – ако човек се озове на геопатогенно място с агресивни излъчвания, аурата мигновено ще се свие като плътна броня около физическото тяло. Сред природата – в планината или край морето, тя може да стане обширна и лека, за да позволи на човека да се наслади на общуването с пълноценната жизнена енергия, която блика на такива места.

Съвместимост между партньори в личния живот и в бизнеса: Съвместимостта между партньори е важна както в личен план така и за просперитета на фирмата. Радиестезично може да се определи още преди да е постъпил на работа какво е отношението на кандидата към фирмата и към нейното ръководство. Това се практикува в САЩ, като се следи за състоянието на отношенията в колектива, за наличието на вредни вълни и за бъдещи здравословни проблеми на служителите. Доказано е, че тези фирми значително са увеличили своите успехи, тъй като веднага се реагира за изглаждане на проблемите в колективите.

Приложение на радиестезията в областта на модата и облеклото.  Производителите на дрехи и аксесоари могат да прилагат радиестезията още при подбиране на материалите. Ако те излъчват вредни вълни, то те ще отблъскват клиентите. Вредните вълни могат да се импрегнират в материалите от некачествена суровина, лоша обработка, бои с вредни вълни, опаковка излъчваща вредни вълни, неправилно съхранение и др. Моделиерите могат да проверяват дали този модел е с най-добро излъчване , какви цветове да се използват, да се подбират аксесоари и т.н.

Откриване на минали прераждания с помощта на радиестезията: За да приложим радиестезията към изследването на миналите си прераждания, ние трябва да разберем някои аспекти на човешката енергия. Ние сме една енергийна система. Ние се състоим и излъчваме широк спектър от енергийни еманации и полета. Те включват светлина, звук, електричество, магнетизъм, топлина и други. Къ­дето и да отидем, ние оставяме следи от своята енергия. Колкото по-продължителен е контактът ни с определена зона, толкова по-силно й въздейства вашата енергия.

Теорията за миналите ни прераждания е, че ние сме оставили силни енергийни следи в областите от времето и пространството, в които сме изживели други същест­вувания. Когато използваме радиестезия с цел да отк­рием тези минали прераждания, ние успяваме с помощ­та на нейните инструменти да доловим тези отдалечени във времето следи.

РАДИОНИКА

Радиониката и Радиестезията са части от една наука, позната под общото наименование Радиестезия. Докато Радиестезията се занимава с откриване и регистриране на различни видове енергии, които ни заобикалят и са част от живота ни, то Радиониката се занимава с т.нар. лекуване на енергийните аномалии, които присъстват в живота ни. В пространството в което живеем, в нас самите, в градовете и селата, в природата. Тя е сравнително млада наука, според нашите представи, въпреки, че има източници, които свидетелстват за използването на радиестезични лекарства още от древни времена. Както Радиестезията, така и Радиониката са една стройна наука. В същото време обаче те са и изкуство. За овладяването му, както при всички изкуства, е нужно да се практикува и тренира упорито и постоянно.

Друг важен момент е да се намираме в хармонично състояние, когато работим. Това може да се постигне с ежедневни кратки 2-3 минутни релаксиращи медитации.

В радиониката важни са радионичните графики и тяхното използване. Използването на всеки радиестезичен излъчвател ( разбирай графика) зависи от индивидуалните умения и развитата интуиция на всеки един, който се занимава с радиестезия.

Радионичната работа може да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо, за да се постигне предвидената цел и ако няма успех, опитайте се да използвате друг тип радионен излъчвател, който е по-подходящ за конкретния случай за който работите.

следете моите събития в

КАЛЕНДАР

Предлагам обучения, семинари, сеанси и организирани екскурзии.