Теате

Теате

Път към духовното усъвършенстване

Теате е енергийна лечебна практика чрез докосване с ръце преоткрита и адаптирана за масово приложение от световно известният рейки Мастер Микао Усуи.

Тази техника е подобна на другите природно лечебни системи ползващи енергия от Божествения източник.

Теате има различна вибрация, или различна честота на енергията идваща от Източника, ако я сравним с Каруна Рейки, Ама Деус, Сейким и други подобни системи за природно хармонизиране и лечение.

Самата система на обучение се различава от това,което ние приемаме за метода на Усуи Рейки Рьохо. Цялостната система включва ежедневно монотонно пеене и живот според принципите и утвържденията на Рейки.

Първото ниво на Усуи-Шоден или Първо Учение включва практикуване и живеене според принципите на Рейки и някои медитативни и духовни практики.

Второто нивото така нареченото Обучение или Окуден включва работа на различни нива на енергията, както и лечение и самолечение.

Третото ниво- Шинпиден или учителското ниво ни научава как се работи с Джумон (лечение от разстояние) за даване на възможност за засилване на собствената духовна пътека в живота.
Шихан е едно четвърто ниво на обучение в мистериите на което се преподава техниката за предаване на Рейджу.Това е майсторско ниво в метода на Усуи- Теате.

След като веднъж човек е получил Рейджу упълномощение и енергийният му път е прочистен, за него вече не е необходимо да прави ментална връзка с енергията,защото с Рейджу настройката той получава отделен чист канал за достъп до целебната енергия. Отварянето на този чист канал дава възможност на човек да стане осъзнат и човечен.

Теате въздейства върху фините ни тела. Отстранява проблема от това фино тяло, в което е възникнал и по този начин се осъществява изцеление на физическото тяло. С енергията на Теате се въздейства отвън навътре към тялото, като позициите са само около главата и са 5 на брой.

Изчиствайки ефирните тела от всичко негативно Теате завишава тяхната светлинна вибрация и отваря пътя към духовно израстване. Системата спомага да осъзнаем кои сме като индивиди, да изградим своята личност и да осъзнаем, че сме част от цялото, от всичко което съществува, от Божествения Създател. Вървейки по пътя на духовността, Теате ни стимулира да разберем накрая, че ние сме цялото и че сме самият Творец.

Задължително условие за изучаване на енергията Теате е да имате завършено Второ ниво на традиционно Рейки.

Преподавам първо и второ нива заедно. Трето ниво – учителско, преподавам по моя преценка след определен срок от настройката в първите две. Има възможност за обединяване на трето и Мастерско нива.

 

Обучител

Елисавета Зенгелми

Мастер

Запиши курс

Запазете Вашето място

следете моите събития в

КАЛЕНДАР

Предлагам обучения, семинари, сеанси и организирани екскурзии.