ЖРЕЧЕСТВО/СВЕЩЕНИЧЕСТВО В ОРДЕНА МЕЛХИЗЕДЕК

ЗА ЖРЕЧЕСТВО/СВЕЩЕНИЧЕСТВО В ОРДЕНА МЕЛХИЗЕДЕК

ЖРЕЦ/СВЕЩЕНИК е този, който служи като посредник между хората и Божественото. Жрецът /Жрицата / Свещениците представят хората пред Божественото, докато един пророк представя Божественото пред хората.Необходимо е да се заслужи посвещението в мистериите на Ордена на Мелхизедек, който всъщност е Орден на вечното служене на Христос. Всички имат едно голямо предизвикателство и то е да приемат или отхвърлят служба в името на Мелхизедек, Христос и Мира, и да познаят Бог чрез самите себе си.

Извадки от Кигата на Познанието „Ключовете на Енох” Светлинното Жречетвото на Мелхизедек (във Времето на Земния Живот)

„Жречеството от Светлина на YHWH е кръгът от интеркомуникации със Синовете от Рая……..Това е реално жречество от свещеници които чуват гласът на YHWH за святостта на „народ от Светлина”, които организират народа на Бог да устои на армиите на народите… Това жречество се проявява във всички времена, като едно „братство на разпръскващата се светлина”… Те са „Синовете на Истината” в основата на историческата мъдрост, които притежават ключовете на истинската история на планетата и истинското родословие на синовете на Адам. Те „събират светлината” на Човека, когото са сътворили чрез ученията на Думите на Бог.

Според Енох „свещената библиотека” съдържаща жреческите ръкописи била отнесена от Храма в Ерусалим , в горещите пустинни места, като Кумран с намерение да се запази познанието чак до „Края на Времената”, когато Синовете на Светлината , като Ордена на Мелхизедек ще се върнат на Земята за да обединят разпръснатото Братство на Мелхизедек и да установят Царството на Бог чрез Исуус, който е Божествен Син и Върховен Жрец в „Ордена на Мелхизедек”. Мойсей също е имал „Ключовете” на това „Жречество в Светлината”, които получил от Бог в началото на сътворението на света. Когато той дошъл на Земята, бил помазан от „Жречеството” на Земята, като една точна и чиста съдина за тази Светлина идваща още от времето на Ной и неговите наследници до Аврам, и от Аврам през времената на следващите генерации на „Жречеството” чак до Мойсей. Аврам и седемдесет старейшини на Израел, които видяли как Мойсей се „трасформира в Светлина” били натоварени да създадат едно жречество подчинено на „Ордена на Мелхизедек”.

Обучител

Елисавета Зенгелми

Мастер

Запиши курс

Запазете Вашето място

Вярата трябва да носи в себе си върховната мъдрост, защото вярата не може да съществува сама без мъдростта.

Мастер Ели Зенгелми

Повече за курса

В този курс по Жречество (или свещеничество) в Мелхизедек ще се срещнете с енергиите на висшите Учители и Пазители и ще научите:

КОИ СА МЕЛХИЗЕДЕК, МЕТАТРОН, МИХАИЛ.

КОЙ Е УНИВЕРСАЛНИЯ МОНАРХ.

ЗВУЦИТЕ НА ЖИВОТА.

ЩЕ ПОЛУЧИТЕ ПЕТНАДЕСЕТ ИНИЦИАЦИИ ДИРЕКТНО ОТ ВИСШИТЕ ЙЕРАРХИИ. ЧАСТ ОТ КОИТО СА:

  • ЗА САМОЛЕЧЕНИЕ  И КАК ДА ИЗПРАЩАТЕ БЛАГОСЛОВИЯ НА ДРУГИТЕ.
  • ЗА ЗАЩИТА.
  • ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА ДВЕТЕ ПОЛУКЪЛБА НА МОЗЪКА.
  • КАК ДА СЕ СВЪРЖИТЕ С МЕЛХИЗЕДЕК.
  •  

КАК ДА ГИ ПОЛУЧИТЕ ЩЕ НАУЧИТЕ ОТ КУРСА.

ЩЕ СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ С ВЕЛИКИЯТ ПРИЗИВ И ЩЕ РАЗБЕРЕТЕ ЗАЩО Е ВАЖНО ДА ГО ПОЛЗВАТЕ.

ЩЕ НАУЧИТЕ КАК ДА ЛЕКУВАТЕ СЕБЕ СИ И ТЕЗИ, КОИТО УМАТ НУЖДА С ЕНЕРГИИТЕ НА БРАТСТВОТО.

МЕЛХИЗЕДЕК

Интервю с Дани Костова за курса "Ордена Мелхизедек"

ПИСТИ СОФИЯ – ВЯРА В МЪДРОСТТА

Ние имаме едно предизвикателство: всички ние сме потенциални жреци завинаги според Ордена на Мелхизедек, и зависи изключително само от нас да приемем тази отговорност, да я покажем или да се откажем от тази възможност в световен мащаб, защото във всеки един от нас има една душа, която да се свърже с Божествената искра, но за да стане това е необходимо да го познаем чрез нас самите (вътре в себе си). В нашата истинска есенция, всички ние сме мъдреци, любящи, прекрасни, но трябва да проявяваме тези наши възможности и модели и това ще стане чрез Мелхизедек-Христос, където ние срещаме перфектният жрец и цар и е наша задача да го чуем и да му се поклоним и да го приемем, и така като направим, ще реализираме нашата безсмъртна цел, като свещенослужители или жреци на Най-Висшият Бог, според Ордена Мелхизедек.

Мъдростта не е познание. Преди всичко е способност да покажем едно голямо просветление (озарение), за да можем да изберем акумулираното познание, за да разрешим проблеми и да просперираме в живота.

Вярата трябва да носи в себе си върховната мъдрост, защото вярата не може да съществува сама без мъдростта. Учението на Писти София е било дадено, за да отвори портите, които са били затворени, за да може братството на човечеството да се свърже с братството на Светлината. За да може това да се случи Висшият Христов Аз или Висшето ни тяло, трябва да се свърже с човешкото тяло, по начин, по който Висшето съзнание на присъствието Аз Съм се унифицира с нашето съзнателно присъствие Аз Съм и се обединят в Аз Съм – Аз Съм. Точно с това се занимава Ордена на Мелхизедек и учението на древните водачи на Кабала.

Провери за предстоящ курс в моята ФБ страница тук.

КАКВА ТРЯБВА ДА БЪДЕ НАШАТА ОСНОВНА РАБОТА?

1. Трябва да можем да рефлектираме в Божествената ни връзка. Трябва да споделяме любовта с Бог и с живите вечни Богове, да споделяме работата на Христос, която разширява Божествената любов в пространството и времето, чрез Божествената сила на Светия дух или Шекина (Shekinah) שכינה . По този начин ние трябва да се виждаме като участници в Божественото семейство, работейки за реновирането на процеса на Създанието.

2. Ние трябва да приемем привилегията да правим ежедневно размисли, молитви и медитации, които също могат да бъдат допълнени със свещена музика и свещени звуци, за развиването на един „език на Светлината”. И това да не бъде центрирано в Егото (в нас самите), а в колективното, за да могат да бъдат отворени портите на интеркомуникацията на различните нива на творящата опитност на съзнанието.

3. Трябва да продължим да изучаваме свещените учения на древните, които също са се докоснали до Божественото и са изживели Шекина (активното присъствие на Бог) и са действали чрез него. Когато изучаваме тези познания, ще засилим и ще рефлектираме върху нашите лични принципи, за това как да получим познанието.

4. Трябва да присъстваме на семинари и симпозиуми в присъствието на наши братя и сестри. Трябва да бъдем активни „стълбове на Светлината” и да рефлектираме една транс културна опитност. Трябва да се научим да изпълним нашата най-голяма задача, да участваме в глобално семейство, което е в процес на развитие и разширяване към нови светове.

5. Трябва да рефлектираме върху лечението и позитивното мислене чрез Светия дух (Шекина). Трябва да бъдем един малък процент, който винаги „избира да бъде избран” – който винаги предпочита да мисли позитивно и да разрешава проблемите си, вместо да подхранва негативни мисли, както правят повечето хора по света.

МЕТАТРОН
следете моите събития в

КАЛЕНДАР

Предлагам обучения, семинари, сеанси и организирани екскурзии.