Сейким/СКХМ

Описание

Сейким е олицетворение на Жизнената Сила на Създателя в цялата му мощ и проявление.

В някои древни текстове Сейким се цитира като “Олтар на Свещения Огън”. В човешкия свят това се разбира като Енергия на Живата Светлина на Духа т.е. самия Първоизточник.

Сейким/СКХМ (египетското лечение) е комплексна лечебна система с хилядолeтна мъдрост, където Рейки е съставна част. Тази система глобализира всички аспекти на електромагнитните честоти, които са на разположение в Първоизточника създател. В този пълен спектър, ако сравним Енергията на Рейки с бялата светлина, то тази на Сейким/Секхем е сравнима със седемцветната дъга.

Енергията

Чрез енергията на Рейки ние се свързваме с една част от Универсалната Космическа Сила и това ни дава възможност да лекуваме физическото тяло и по-нисшите енергийни тела, тук на физическо ниво. Чрез енергията Сейким/СКХМ имаме възможност да лекуваме душата, свързвайки се отново с нея чрез духовната енергия, ключ към света. Чрез Сейким/СКХМ се запалва огъня в душата ни. Същият този огън ни повежда към висшите нива на изкуството лечение. Сейким/СКХМ освобождава и лекува душата, като ѝ дава възможност да слезе по-близко до Земята, за да можем да тръгнем по пътя към сливане с нея, което всъщност е смисъла на нашето съществуване – обединяването на съзнанието с материята и достигане до духовно извисяване.

Многоцветната енергия Сейким въздейства върху най-фината същност на причината или самата същност на живата светлина. Там където формата  не съществува и всичко е разумна енергия. Като резултат от въздействието  на енергията Сейким/СКХМ става освобождаване на всички мисловни форми, дълбоко вкоренени и причиняващи физическите заболявания, а това довежда до реконструирането на жизнената сила Чи (Ки) във физическото тяло. Чрез Египетската Лечебна Система – Сейким/СКХМ се разрушават енергийните бариери към Висшето Аз. Активира се и укрепва светлинното тяло, като се отваря и разширява енергийния канал , чрез който се свързваме с нашите Духовни водачи с Ангелите ни пазители и с Централния Енергиен Източник.

Резултатите при лечението с енергията Сейким са с натрупващ ефект. Всеки следващ сеанс допълва и акумулира положителния енергиен ефект от предхождащия го.

Символите на Сейким/СКХМ, които се използват при лечението активират и засилват лечебния ефект, както върху физическото тяло, така и върху енергийните тела. Пречистват и разширяват Светлинния Духовен Канал и унифицират сърдечната чакра. Свързват практикуващия и неговия рецептор (пациент) с най-висшите енергийни вибрации и с Космическото Съзнание. “Разбуждат” и свързват инициирания с истинската му есенция, с вътрешната му мъдрост и с духовното му изцеление.

Енергията Сейким/СКХМ има по-висока енергийна честота от тази на енергията Рейки и поради тази причина можем да потвърдим, че  при работа с тези енергии преминаването от Рейки към Сейким е естествен процес при лечението и духовния напредък на индивида.

При египетската лечебна система Сейким/СКХМ енергията с която работим достига и въздейства на ниво душа и дух. Когато прилагаме лечение с тази енергия става активиране на сърдечния център (сърдечната чакра), като с това става активирането и на тимусната жлеза – хормонална жлеза с вътрешна секреция намираща се в областта на сърцето. При активирането на тази жлеза започва стимулирано произвеждане на хормони в тялото и това довежда до засилено усещане на състрадание, искреност, любов, радост. Крайния резултат е възвръщане на здравето. Когато енергийният сърдечен център страда от недостатъчност тимусната жлеза забавя дейността си. Това довежда до изпитване на чувството на изоставеност, депресия, съмнения, терзания. Резултатът е влошаване на здравето и възникване на болести. Когато изпитваме силни негативни емоции, като страх, неспокойство, тревога и пр. става блокиране на енергийните канали, водещи до сърдечната чакра. Сърцето се “свива” енергийно и в резултат на протичане на верижна реакция става енергийно свиване и на слънчевия сплит (трета чакра) и с това се възпрепятства процеса на истинско излекуване.

Сейким/СКХМ обучител

Елисавета Зенгелми

Мастер

Запиши Сейким/СКХМ курс

Запазете Вашето място

Енергията Сейким/СКХМ има по-висока енергийна честота от тази на енергията Рейки и поради тази причина можем да потвърдим, че при работа с тези енергии преминаването от Рейки към Сейким е естествен процес при лечението и духовния напредък на индивида.

Мастер Ели Зенгелми

Енергията Сейким е в основата на обединените енергийни системи Сейким Секхем, Изис Сейким, Сейким/СКХМ, ССР. Позната е и като Египетска Система за Лечение, защото до нас достига информация, че в дълбока древност тя е била използвана от египетските жрици и жреци. Думата Секхем има най-различни преводи – “сила на силите”, “божествена сила”, “Върховна сила”, “сила”, “мощ”, “Този който е”, и пр. Йероглифът SEKHEM се свързва с Имхотеп, Върховен жрец на фараона Зосер (Djoser). Смята се, че Имхотеп е имал изключителни способности като лечител, жрец, маг, астроном,философ и архитект, и създал специален метод за лечение, като използвал енергията Секхем – “сила на силите”. След смъртта му, Имхотеп, чието има се превежда като “този който идва в мир” бил обожествен и станал синоним на божествено лечение за древните египтяни. Смята се , че  по време на големия пожар унищожил библиотеката в Александрия свещените познания за Секхем били спасени от пламъците и изнесени от Египет. Първоначално стигнали до Индия и най-вероятно по-късно до Тибет. Това до някъде дава обяснение на популярната теория за съществуването на трите първоначални клонове (течения) на енергията наречена Рейки: египетския, тибетския и индийския.

Тази ефирна енергия, която разбужда в своето могъщество силите на висшите жрици и жреци на Египет, Атлантида и Лемурия отново е сред нас за да ни помогне в сегашните времена на бурни промени. Сейким е способност, която си припомняме с помощта на всички онези съзнания, които днес се намират в други измерения и с чиято помощ се свързваме с Източника за да помогнем за спасяването на човечеството и планетата.

Енергията Сейким е в динамично развитие и непрекъсната промяна и е свързана с разширяването на колективното съзнание в света. Тя е естествено усъвършенстване и надграждане на енергията Рейки, която преди около 100 години е била достатъчна като “разкритие” на човечеството. Днес светът се променя с шеметна скорост и ние сме длъжни да се приспособим към тази промяна възможно най-бързо. С това именно се обяснява и “новото откритие” наречено Сейким/Секхем, динамичността на системата и преоткриването на нови и нови символи  в последните двадесет и пет години.

За фиксиране на връзката между енергиите бихме могли да използваме следната простичка схема:

ЦЕНТРАЛЕН   ЕНЕРГИЕН   ИЗТОЧНИК

І

І

СКХМ

І

СЕЙКИМ/ИЗИС СЕЙКИМ

І

РЕЙКИ

Навярно много биха си задали въпроса, защо Сейким е по-усъвършенствана енергийна система и с по-големи възможности за лечение от системата Рейки. При традиционното Рейки на Микао Усуи, с което сме запознати, има четири енергийни символа, които се използват при лечение и настройване на нови последователи. При Сейким/Секхем/СКХМ/Изис Сейким има около четиридесет такива, като броят им непрекъснато се увеличава с нови символи спонтанно канализирани от практикуващи Сейким Учители (Мастери). В последните години се създават нови системи на Рейки : Каруна Рейки, Ошо Рейки, Рейнбоу Рейки, Универсално Рейки и пр. Голяма част от символите използвани в тези системи служат за основа на Сейким/СКХМ/Изис Сейким. Налага се извода, че Сейким системата и нейните разновидности  всъщност са доусъвършенстване и доразвиване  на по-ранните енергийни системи. Бихме могли да направим и друго заключение – предходните системи използват само част от свещените символи, които се намират на разположение в световния енергиен океан, защото при  този по-ранен период човечеството не е било подготвено за манипулиране на по-високочестотни енергии, които в момента се разкриват пред нас и чрез динамичната същност на системата Сейким техният брой се увеличава. Ще дойде момент когато всички свещени енергийни символи ще се появят отново за да си служим с тях с цел достигане на хармония и съвършенство във всички енергийни планове.

Докато при работа с енергията Рейки въздействието е предимно върху  физическото тяло и в по-слаба степен върху емоционалното и ментално тела то въздействието на енергията Сейким е комплексно и става едновременно във всички нива, като се работи върху физическата , менталната, емоционалната е духовна същност на индивида. Друга съществена разлика е, че необходимото време за сеанс при Рейки е значително по-голямо и на по-чести интервали от това при Сейким. Това в общи линии е отговорът на въпроса, защо Тази система, е по-усъвършенствана и по-мощна от познатата ни системата Рейки.

СЕЙКИМ-СКХМ
СЕЙКИМ-СКХМ-2

Изис Сейким

1-во Ниво, 2-ро Ниво, Мастер

Сейким/СКХМ

1-во Ниво, 2-ро Ниво, 3-то Ниво, Мастер

семинари

КУРСОВЕ ПО СЕЙКИМ/СКХМ

Обобщение

Енергиите Рейки, Изис Сейким и Сейким/Секхем са различни части на пълния спектър на Универсалният Енергиен Източник (Тангра, All Love, Аллах, …). Всяка от тези енергии въздейства върху различни части на нашето същество. Така например Рейки хармонизира и лекува предимно на физическо и етерно нива. Изис Сейким въздейства както на тези тела, така и на останалите леки тела. Премахва бариерите към по-фините енергийни тела, създава връзка с Ангелските нива и нашите Водачи, както и с Универсалния Енергиен Източник.

Сейким/Секхем балансира движещите се в спирали небесни и земни енергии и ги обединява в сърдечната чакра. Хармонизира физическото и енергийните тела, и уеднаквява всички полярности, включително мъжката и женската (ин и ян) енергии. Сейким/Секхем работи с емоционални преживявания, медитации, движения на тялото, звуци, интонации, дишане и пр. И може да се класифицира като една специфична работа, която довежда директно до ускореният процес на духовно издигане на индивида. Пълно ръководство за лечебната система Сейким можете да намерите и закупите в книжарниците или ТУК

Провери за предстоящ курс в моята ФБ страница тук.

следете моите събития в

КАЛЕНДАР

Предлагам обучения, семинари, сеанси и организирани екскурзии.