AMA DEUS

AMA DEUS – Любя Бог

AMA DEUS е мощна енергийна лечебна система, която използва Божествената Любов като средство за космическа връзка и изпращане на енергия. Тази система е използвана през последните 6000 години от лечителите (pajes) на народа Tupano (Tupis) и неговите наследници Guaranis, чиято култура е една от най-древните на планетата (около 13000 години на съществуване).

AMA DEUS не е шаманизъм, въпреки че произхожда от индианското племе Гуарани в Амазонка. Тя се различава и от другите енергийни системи, като Рейки например, и разликата е в това, че освен че въздейства на физическото, емоционалното, менталното и духовното тела AMA DEUS е система, чрез която лекуваме душата.

Практикуващия не използва никакви допълнителни обекти и материали за самото лечение, а използва самия себе си и директната си връзка в енергията на Любещия Създател.

Системата се основава на преминаването на енергията през ефективен енергиен канал, създаден между практикуващия и Източника Създател.

Символите в тази система са мултидименционални и въпреки, че имат специфични въздействия намират най-разнообразни приложения. Повечето от техниките са визуализиране с ”третото око„ и специфични положения на ръцете. Те са 26 на брой и могат да се използват за:

 • Самолечение и лечение и на другите;
 • Духовно извисяване;
 • Лечение от разстояние;
 • Лечение на критични ситуации (даване на първа помощ);
 • Лечение на животни, птици и растения;
 • Помощ на онези, които са близко до прехода на смъртта, за да имат достатъчно енергия, необходима им за реализиране на избора;
 • Помощ на души, които са в преход между материалния и духовния свят за намиране на пътя към светлината;
 • Пречистване и енергизиране на хани, напитки, лекарства, вода и пр.;
 • Физическо, емоционално у духовно лечение;
 • Помощ на бебетата, които са в преход за навлизане в материалната реалност на Земята и „закотвянето” им в материалното тяло;
 • Получаване на духовна информация по време на сън;
 • Астрално пътуване (проектиране на съзнанието);
 • Връзка с духовния водач;
 • Специален подарък за рождения ден на някого;
 • Черпене на информация от Акашиевите Регистри, трансформирайки ги в живи спомени;
 • Изпращане на помощ на световни политически и държавни водачи, помагайки им за взимането на решения, които са от огромно значение за цялата планета;
 • Лечение на Земята;
 • Екзорсизъм, обсебване.

Не се изисква познания от други енергийни и духовни курсове. При желание на курсиста, първо и второ нива могат да бъдат преподадени заедно. Мастерското ниво е по споразумение, след определен период от време, от настройката във второто ниво.

Обучител

Елисавета Зенгелми

Мастер

Запиши курс

Запазете Вашето място

следете моите събития в

КАЛЕНДАР

Предлагам обучения, семинари, сеанси и организирани екскурзии.