Кристалите

продукт

КРИСТАЛИТЕ

Елисавета Александрова-Зангелми

Тази книга е посветена на енергията на кристалите и камъните. Тези красиви природни образувания радват не само очите ни, но и със своята енергия ни помагат да хармонизираме физическото и духовното си състояние, даряват ни здраве, чувство за покой и баланс чрез лесни за прилагане техники. Работата с тях има отлични резултати.

Повярвайте си! Използвайте тази сила, за да си възвърнете здравето и да помогнете и на другите да го направят.

Бих се радвала, ако успея да ви предам собствената си любов към кристалите!

Кристалите

Кристалите са едни от първите образувания на планетата, участващи в нейното създаване и развитие. те са най-древните свидетели на появата на човешката раса. Кристалите винаги са били свързани с хората – поради красивите им форми и цветове са били използвани като украшения, амулети, ритуални предмети. Подобно на живите организми, кристалът има способност за нарастване и самопроизвеждане, като процесът на нарастване на кристалната решетка много наподобява този на възпроизвеждането на дезоксирибонуклеиновата киселина (ДНК ) при човека. Развитието и при двата процеса става по спирала. Между човека и кристалите съществуват много прилики. И едните, и другите реагират на външни въздействия. И едните, и другите приемат и предават топлина, и едните, и другите приемат и запазват информация, и едните, и другите боледуват. Поради това между човека и кристала съществува особено взаимодействие те взаимно си влияят и обменят енергии. Според някои митове, в сърцето на Земята се намира огромен кристал, който пулсира и излъчва енергия, която влиза в резонанс с всички живи същества. Според Платон, цивилизацията на Атлантида имала изключително задълбочени познания върху кристалите, като ги използвала, за да влияе върху природните сили. Атлантите употребявали кристалите за най-различни цели, но преди всичко като силни енергийни излъчватели, а също и като информационна „библиотека“, поради уникалното качество на кристалните структури да запаметяват информация.

Шамани, лечители и гадатели от най-дълбока древност са познавали свойствата на кристалите да въздействат върху човешкото енергийно поле и да го хармонизират. Кристалите са едни от най-старите обекти на религиозен култ – обожествяването им е свързано с тяхната здравина, стабилност и естествена красота, а също и с редицата им лечебни свойства. В легендите за цивилизациите на Му, Лемурия, Атлантида и Хипербория се разказва как хората получавали познания от свещените кристали. След изчезването на тези цивилизации магическата връзка с кристалите не се изгубила. Познанията се предавали през хилядолетията от… самите свещени кристали и от техните притежатели (жреци и свещенослужители). Всъщност, свещените камъни се различават от останалите кристали, доколкото представляват доста по-мощни вибрационни структури и най-вече са носители на собствено „съзнание“. Те дори имат изключително високо ниво на собствена еволюирала „индивидуалност“. Може да се каже, че всеки един от тях има „характер“ и е носител на специално познание и лечебни способности, характеризира се със специфично магнитно поле и звукова вибрация и е свързан с определено божество, което го управлява. Кристалите имат свои „странности“: например, опушеният кварц може да „предупреди“ собственика си, че го грози опастност; аметистът може да го „прегърне“, когато е изпълнен с мъка и тъга, ахатът – да „събуди“ творческите му способности. Когато кристалите получат от притежателя си любов, те я връщат към него с увеличена сила. Ако сме безразлични към тях, те „изчезват“, губят се и в крайна сметка се озовават в ръцете на този, който има нужда от тях…

Кристалите влизат във връзка с нас по интуитивен път. Когато в определени моменти от живота имаме нужда от определена информация, камъкът сякаш „предчувства“ и ни изпраща по някакъв начин подходящото послание.

Камъните съдържат най-чиста форма на енергия с високи вибрации, която приложена по подходящ начин, лекува както физическото, така и енергийните тела на човека.

Концентрацията на съзнание, мъдрост и лечебни свойства в минералното царство е толкова силна, че от кристала се излъчва енергийно поле под формата на вълни. Тези вълни се улавят от Висшия Аз като музикални ноти с много висока честота. Когато се свържем с високочестотните енергийни нива е възможно да „чуем“ вълшебната музика на кристалите. Кристалите са силно кондензирана светлина – най-чиста светлина от изключително висок порядък. Поради силата си обаче, когато се използват неправилно, те могат да усилят негативните характеристики на човека, когото лекуваме с кристал. Ако например на някого, който по природа е агресивен, приложим терапия с червени кристали, агресивните му наклонности ще бъдат допълнително стимулирани. Вината за това не е в камъка, а в лечителя, който го използва без необходимите познания. Затова е важно човек да бъде добре информиран и да знае как да открие подходящия камък, как да осъществи духовна връзка с него и как да работи с лечебната му сила.

Може да поръчате книга(и) на е-мейл: ely@elyzangelmi.com. При заявено от вас желание, можете да получите автограф от авторката Елисавета Александрова-Зангелми. Поръчката ще Ви бъде доставена с куриер за Ваша сметка. Плащането става с наложен платеж (на куриера).

следете моите събития в

КАЛЕНДАР

Предлагам обучения, семинари, сеанси и организирани екскурзии.