Каруна рейки

КАРУНА РЕЙКИ

Описание

Системата Каруна Рейки е разработена от Уилиам Ранд. Тя дава добри резултати на емоционално, ментално и психологическо ниво. Системата включва настройки, медитация и техники за лечение. Тя е за тези, които искат да работят на кармично ниво. Каруна Рейки включва общо 8 символа в първа и втора степен. Те могат да се изучават и паралелно. Съществува и трета степен за учители, която включва учителски символи. За участие в курс Каруна Рейки, първо и второ нива, е необходимо да имате изкаран курс по Реки второ ниво. За тези които имат и пред-Мастерска степен в Рейки двете нива на Каруна могат да бъдат взети в един ден.

Каруна Рейки е развита като система от Усуи и Тибетската Рейки с желанието и стремежа към онова, което естествено следва, че “има и нещо по-голямо”, чакащо да бъде открито.

Обучител

Елисавета Зенгелми

Мастер

Запиши Рейки курс

следете моите събития в

КАЛЕНДАР

Предлагам обучения, семинари, сеанси и организирани екскурзии.