n5

При последното си пребиваване в Судан и Египет, учейки се от учители суфи и от други същества от по-високи енергийни нива, Патрик Зиглер, успял да достигне до една по-висока октава на енергията Сейким и разбрал напълно всичко на което го били обучили Марат и Шейх Мохамед.

Той създал една нова форма на работа с тази енергия, която нарекъл SKHM за да я разграничи от енергията SEICHIM. Работата със SKHM е по-комплексна и по-задълбочена, отколкото работата със SEICHIM, тъй като дава възможност да има директен контакт с непринудени посвещавания (инициации) без да има нужда от посредничеството на канала на Учителя за синхронизиране с енергията. SKHM работи с емоционални преживявания, медитации, движения на тялото, звуци, интонации, дишане и пр. И може да се класифицира като една специфична работа, която довежда директно до ускореният процес на духовно издигане на индивида.

В настояция период, понятието SKHM е синоним на ALL LOVE – Цялата Любов или Разумната Творяща Енергия.

ALL LOVE e “източника”. Когато се свържем с него цялата ни енергийна система се изпълва с енергията на ЛЮБОВТА и ние се свързваме с ЦЯЛОТО или с Вселената. Тогава ние разбираме кои сме всъщност. Разбираме коя е истинската цел в живота ви. Осъзнаваме своето “място” във Вселената и си “припомняме” основното предназначение на нашето съществуване на тази планета. Ние сме тук, за да създадем идеалния съюз между земното и духовно начало чрез силата на безусловната любов. Тук сме също, за да си спомним връзката, която имаме с всяка жива същност във Вселената.