Последни изминали Събития

РЕГРЕСИОННИ СЕАНСИ

Регресионен сеан се провежда по две причини. 1- за подобрване на здравето. 2- за да си отговорим на въпроса „защо едни и същи събития се повтарят в моя живот“ или „каква е връзката ми с даден човек в този живот“.

следете моите събития в

КАЛЕНДАР

Предлагам обучения, семинари, сеанси и организирани екскурзии.