НАУКАТА АЛХИМИЯ

Алхимията е естествена наука, която съществува още от сътворението и която се подчинява на космическите и природни закони, които правят нещата да се случват естествено. Предполага се,че навлиза в живота ни по времето на египетската култура, като за нейн основоположник е признат Хермест Трисмегисти (три пъти велик). Според някои легенди той е бил висш жрец по времето на първи век след Христос. Според други той е човешката инкарнация на Тот – бог на познанието и писмеността. Хермест става известен с това ,че полага основите на херметичното изкуство- алхимията. Сред многото творения приписвани на Хермес има и един много известен цитат: „ Тъй както е долу, така е и горе, и тъй както е горе , така е долу”. Тази максима е залегнала в основите на много антични учения и философии и присъства в много от формите на магията. Тя учи ,че целия аспект на физическия свят се отразява по един или друг начин във фундаменталната духовна  реалнос. Физическия свят е отражение на духовния свят.

            Истинската алхимия е духовна и не изисква механична работа. Състои се в пречистване на душата и в трансформирането на нисшия човек в божествено същество

            Инструмент на Алхимията е основната жизнена енергия, която е част от вселенската енергия. Тази енергия е в непрестанен контакт с човешкото същество и ни е жизнено необходима за да бъдем здрави и с младежки вид. Колкото повече първична жизнена енергия получаваме, толкова повече я складираме в нашите тела и я използваме за да живеем хармонично.

            На човек не му е необходимо да остарява. Това се случва само защото имаме неуравновесен начин на  живот. Универсалният Разум е създал живота хармоничен и всички неща и същества в него също ги е създал хармонични. Ние сме тези които създаваме дисхармония и като последствие от това създаваме първо хаос в нашите тела и след това в нашия живот и в средата в която живеем.

Старостта идва, когато се появят болестите. Те са следствие от дисхармония между нашето физическо тяло и енергийните ни тела. Все по ясно става,че болеста е резултат от емоционален дисбаланс. Ако някой попита „Как да си съхраним физическата младост и младежкия външен вид” отговора е много прост – „Да се освободим от отровите на страха, на притесненията и неспокойството”. За да живеем в хармония и в здраве най-същественото е да възвърнем хармонията на мислите и чувствата си, а като последствие и на физическото тяло.

Tехники, като релаксиране, медитация, визуализиране са основни за равновесието. Като не забравяме ,че човешкото същество е едно цяло от тяло, емоции и мисли, трябва да се грижим по-добре за физическото си тяло чрез храненето, дишането, движението.

Съществуват различни начини за да се променим чрез алхимията на нашите тела и живот. Всеки е отговорен за вътрешната си алхимия и за духовния си път.

Една от тези използвани практики за постигане на подмладяване на нашето тотално същество е древната практика на тибетските лами. Чрез определени движения, дишане и промени на модела ни за съществуване, можем да се окъпeм в Извора на Вечната Младост и да станем млади и пълни с енергия независимо от нашата хронологична възраст.

Вашият коментар