Аметист

КАК МИНЕРАЛИТЕ И СКЪПОЦЕНИТЕ КАМЪНИ МОГАТ ДА НИ ПОМОГНАТ ДА СМЕ ЗДРАВИ?

МОЖЕМ ЛИ ДА СЕ ЛЕКУВАМЕ С МИНЕРАЛИ И СКЪПОЦЕННИ КАМЪНИ?

В ситуацията, в която в момента се намира човечеството е важно всеки да се обърне към себе си, към най-близките си, към приятелите и обществото като цяло, за да си даде сметка какво се случи, че достигнахме до този момент в развитието на цивилизацията.

Дали не живеем „на парче”! Дали нашите ценности не са „на парче”!? Дали не се интересуваме само от собственото си благоденствие,колко пари ще натрупаме, с какви коли ще се изфукаме, какви дрехи „последен писък на модата” ще облечем. Както изглежда сме се откъснали от общото. Отдавна го няма доброто чувство между хората. Липсва състрадателност, топли приятелски отношения, сътрудничество, съдружие, взаимопомощ и ред човешки нормални взаимоотношения. А през последните месеци на тази година, хората станаха злобни, страхливи, завистливи, егоисти и… всичко онова, което не трябва да бъдат. Забравихме,че сме духовни същества и, че сме част от цялото и решихме, че сме предимно физическо тяло, нужди и желания!

От там ни идват и проблемите, заболяванията и затрудненията в леченията, защото по принцип съвременната медицина, от последните няколко века разглежда човешкото същество също „на парче”. Боли те крак – отиваш при ортопед. Боли те сърцето – отиваш при кардиолог. Имаш проблеми с главата, объркан си, уплашен си, изпадаш в страхови състояния – отиваш при психиатър. А когато душата ти е болна, скърби и стене търсиш психолог или свещеник. И всички лекари алопати ти предписват лекарства и лекарства и лекарства… Влизаш в схемата на едва ли не абонамент в най-близката аптека и купуваш все нови и нови лекарства, а проблемите продължават.
Това, за което бих искала да си говорим е другият, различният подход към човешкото същество – и той е холистичният.

холистично лечение

Самата дума „холистичен” идва от гръцки език (holos = „цял, цялостен, интегрален”). Човешкият индивид се разглежда като съставен от три основни, взаимносвързани и влияещи си нива – физическо, умствено-емоционално и духовно, всяко от тях със своя организация и енергийна структура.

Холистичният подход в медицината възприема един по-широк възглед за човека, здравето, причините за болестта и индивидуалните ѝ прояви и процеса на лечение.
Хората във всичките измерения на своето съществуване непрекъснато са и в двупосочно взаимодействие с окръжаващата ги среда. Това е било известно още на древните лекари. „Бащата” на медицината – Хипократ, е твърдял, че да си здрав означава да си постигнал хармония както със самия себе си, така и с околния свят. Според него здравето е динамично равновесие, постигнато чрез живот в съответствие с природните закони. Той е вярвал, че това, което става в ума, засяга и тялото и че човек трябва да се лекува във всичките му измерения, като се има предвид и средата, в която той живее и работи.

“Holos” означава Всичко или Едно Цяло. Цялостното виждане за Човека е като едно цяло във всичко, с всички прилежащи неща, състоящи се от енергия, която наслагва фините реалности, които са взаимно свързани. Тези реалности включват четири функции – усещане, чувство, ум и интуиция. И тези функции са свързани с нивото на физическа реалност, която ги изразява. Интуицията е на границата между материалния и духовния свят.

За да бъдем в баланс и хармония със себе си, да сме здрави и щастливи трябва да се съсредоточим върху развитието и интегрирането на всички аспекти на тези психични функции. Да си създадем методика, която да включва баланс и интегриране на тези четири нива или функции на човешкото същество НА :

a) Физическо ниво или усещане: физически упражнения, дихателни упражнения, танци, език на тялото, масажи, храни, лечебни растения и т.н.
б) Емоционално ниво или чувство: дейности, които ще хармонизират емоциите: музика, пеене, рисуване, арт терапия, рецитиране, житейски опит, истории, мечти, визуализация и т.н..
в) Психическо ниво или ум: дейности, които ще изключат и контролират ума, медитация, музика, релаксация, тишина, вглъбяване и т.н..
г) Духовно ниво или интуиция: : дейности, които ще насърчат развитието на човешките ценности – свещените танци в кръг, медитацията, рецитирането на мантри, молитви, доброволния труд, визуализациите и т.н.

Всички тези дейности могат да подобрят развитието на четирите нива на съществуване, ако се интегрират помежду си. С други думи тяхното интегриране ще доведе до здраве и спокоен живот.
Всички ние сме лечители и ключът за съдбата ни , за здравето ни, за щастието ни е в нашите ръце. Само трябва да се научим да го ползваме правилно. Това е истинското значение на библейското твърдение, че сме половин хора, половин божества.

медитация

Какво ни пречи да постигнем здраве и щастие? На първо място това са страхът, съмнението, самосъжалението. Тези са низки човешки емоции, които довеждат до дълбоки физиологични, психични и душевни проблеми. С други думи ние се разболяваме.

Какъв е механизмът на разболяването? Когато изпитваме споменатите емоции хомеостазата на организма се нарушава. Продължителното стоене в тези вибрации на страх и съмнения довеждат до състояние на стрес. Стресът отслабва имунозащитните свойства на организма и в него се отварят хиляди врати за всякакви вируси, бактерии,паразити, микроби и всичко, което не ни е нужно и болестотворно. Отслабеният организъм много лесно се предава на болестта. А когато човек е болен често изпада в съмнение, ”дали ще оздравее”… и това допълнително подсилва стреса и намалява имунитета.

Какво да направим за да не се разболеем? И как да се лекуваме,за да излезем бързо от това несвойствено състояние на организма-болестта.
1. Превенция. Най-вече със здравословен начин на живот, използване на природни материали и продукти.
2. Лечение с природни материали и практики,като помощно средство на алопатичната медицина.

Както вече беше споменато Хипократ, е твърдял, че да си здрав означава да си постигнал хармония както със самия себе си, така и с околния свят. Според него здравето е динамично равновесие, постигнато чрез живот в съответствие с природните закони. Той е имал предвид и да се използват природни продукти.
Нашият материален свят тук на Земята е съставен от минерално, растително, животинско и астрално царство (свят).

Минералите са първите заселници на земята. За тях Слава Севрюкова казва: „Минералите са като живи, но в други измерения. Учените отдавна се стремят да осъществят контакт с инопланетяни. За съжаление безуспешно. Търсят ги къде ли не из безбродните космични бездни. Сякаш забравят – човек не е изолиран остров от света, нито Земята – от Вселената. Най-елементарните форми на живот – минералите – открай време са сред нас. С безразличие ги подминаваме. Дали защото невзрачни до незабележимост, са навсякъде. Изграждат скалната маса на Земята, на планети, спътници, астероиди… В състава са на още не изучената Вселена, която, може би, поради невежество наричаме неодухотворена.”……
……„Всяко камъче крие част от земното минало. То след години ще се разшифрова, благодарение на минералите. Не мислете, че е фриволна пословицата „Човек камък да ритне, история ще му се разкрие“. Освен това е казано: „И камъкът ще проговори.“ Знайте, ще дойде време хората да „четат“ камъните…”

кристали и минерали

Всеки ден в природата се откриват по няколко нови минерала от учени и изследователи на минералното царство. Необятен е техния свят и няма човек, който да познава всички техни разновидности на земята. Скалите са изградени от различни минерали, включени в тях. В сравнение с човешкия живот и с този на най-старите дървета,скалите имат едва ли не вечен живот. Не случайно древните народи живели по земята, като траките например, са обожествявали скалите и за тях скалата е била символ на Великата Богиня Майка,създала този свят.
В нашия живот минералите присъстват под различна форма, като агломерирани скали, като единични минерали, като кристали, като скъпоценни и полу-скъпоценни камъни. (ВИДЕО МАТЕРИАЛ). Имат различно предназначение – за строителство, за украса, за лечение (хомеопатия, и в стрит вид), за защита на човека (амулети), за защита на дома.

ПРЕВЕНЦИЯ НА ЗДРАВЕТО И ЛЕЧЕНИЕ

Зеолит (клиноптилолит). Зеолитите са голяма група минерали, които представляват водни алумосиликати предимно на натрия и калция и по-рядко на калия или бария. Характеризират се със способността си да отдават и отново да поглъщат т.нар. зеолитова вода, в зависимост от температурата и влажността на околната среда. Друго важно тяхно свойство е подчертаната им способност за йонен обмен, позволявайки им селективно да отделят и отново да приемат молекулите и йоните на различни вещества, в зависимост от тяхната големина. Каналите в структурата на различните зеолитови минерали са с различни форми и размери и могат да пропускат едни и да задържат други градивни частици. Това основно свойство превръща зеолитите в природни молекулни сита. Познати са около 40 природни минерала със зеолитови свойства и повече от 1400 синтетични. Класическите зеолити са класифицирани през 1756 година от шведския минералог Аксел Фредрик Кронщед (Axel Fredrik Cronstedt). Наименованието им е дадено от него и се дължи на факта, че при нагряване кипят с бурно отделяне на зеолитова вода. Названието е комбинация от гръцките думи зео (zéō), означаващо „кипя“ и литос (λίθος) със значение „камък“.
Не е тайна, че след катастрофата в Чернобил тонове зеолит са били разпръснати за пречистване на замърсената територия около атомната централа. Тонове от минерала са изсползвани и при скорошната авария в АЕЦ Фукушима.

Но как успява зеолитът да се справи със замърсителите на човешкия организъм, включително с радиоактивните елементи като уран и радон? Отговорът на този въпрос донася международното признание на учените, чиято Световна организация обявява зеолита за минерал на XX век. Зеолитите са силикатни минерали с микропореста структура, с високо съдържание на силиций. При попадането им в друга среда, най-вече течности, между техните йони и тези на средата-приемник започва активен йонообмен. Това означава, че зеолитът може да се използва успешно не само за пречистване на питейна вода или обработка на ядрени отпадъци, но и за очистване на човешкия организъм.
Поставен във водна среда, клиноптилолитът, един от видовете зеолит, елиминира от нея всички токсини, свободни радикали и тежки метали, включително и радиоактивното замърсяване.

Как да си направим зеолитна вода?

90-100 г от минерала (предварително обработен) се слагат в 5 л изворна вода (не минерална и не чешмяна) и престояват във водата минимум 8 часа, за да могат полезните микроелементи да се отделят във водата и в същото време тя да поеме наличните вредни примеси. От тази вода се пие всекидневно в неограничено количество. Когато водата се свърши, съдът се допълва отново. Така минералът може да стои в този съд и да въздейства на водата около 3 месеца, след което трябва да се подмени с нов.
При използване на водата няма противопоказания, възрастови ограничения, нито странични ефекти! Ако си набавите необходимото количество от зеолита от официален магазин за минерали, то той е обработен за директно ползване, в противен случай процедурата направете вкъщи, тя не е сложна. Измийте камъка, натрошете го на по-дребни парчета (но не на прах) и той трябва да премине през термична обработка на фурна за 40-50 мин. на 250 градуса.

кварц

Хума (глина). Хумата съдържа над 70 микроелемента. Всички те са част от елементите в човешкия организъм. Хумата съдържа радий, който е главният радиоактивен елемент в нея. Този рядък елемент има наистина голяма сила. Хумата ще съдържа още повече радий, ако се държи на слънце. Лечебната глина дава на организма ни радий в най-чист вид. Благодарение на силната си радиоактивност, никакви вируси, микроби или други микроорганизми не могат да оцелеят пред чудото, наречено хума.

https://bg.wikipedia.org/wiki/Хума
За нея може да се каже,че е универсален лек за всички болести.
Как да я ползваме? http://ezoterikabg.com/…

Кремък. Кремъкът (диалектно кремен) е плътна, еднородна, седиментна скала, изградена основно от силициев диоксид, кварцов агломерат, близък по състав на халцедона. На цвят може да бъде сив, синкав, черен, или кафяв и често е стъкловиден. Той не е химически чиста кварцова разновидност.
Кремъкът може да се използва многократно. Преди да се залее със свежа вода, кремъкът трябва да се промива. Ако на повърхността на кремъка има напластявания, то е необходимо камъкът да се сложи за два часа в 2% разтвор на оцетна киселина. След изваждане камъкът се измива с вода, поставя се за два часа в разтвор на хлебна сода и отново се промива. Категорично е забранено варенето на камъка. Активираната с кремък вода може да се пие без ограничения.
Постоянната употреба на активирана с кремък вода ви избавя от гастрити, възпалителни процеси в жлъчно-чревния тракт, привежда в норма функцията на надбъбречните жлези, потиснати в резултат на дългото приемане на хормонални препарати, способства понижаването на кръвното налягане, намалява риска от развитие на сърдечносъдови заболявания, довежда до норма не само кръвната захар при диабетици, но и снижава теглото на предразположени към напълняване хора, укрепва кръвоносните съдове, хрущялите и сухожилията, предпазва от остеопороза, способства за лечението на счупванията и костите зарастват по-бързо и без усложнения. Тази вода е полезна при жлъчно-каменна и бъбречно-каменна болест, при лечение на възпалителни процеси на отделителната, половата и стомашно-чревната система, при анемии, алкохолна зависимост, хранителни отравяния. Активираната с кремък вода е полезно да се използва за компреси, тампони, измиване при трофични язви, измръзвания, фурункули. С активирана с кремък вода е полезно да се обработват рани, поразени от термични, химични, механични и радиоактивни изгаряния. По този начин раните зарастват по-бързо.

друза

Възпаление на венците – изплакване на устата с активирана с кремък вода след почистване на зъбите намалява възпалението. Пародонтоза – намалява се кървенето на венците: напълнете устата с активирана с кремък вода, почакайте, докато се загрее, след това я глътнете. Правете това няколко пъти на ден и особено преди сън. Грип, ангина, хрема – активираната с кремък вода убива вирусите, тъй като притежава бактерицидни свойства. Като профилактично средство в периода на грипна епидемия и други респираторни заболявания, предизвикани от вируси, е полезно да се приема вътрешно, да се накапва в ноздрите. Злокачествените новообразувания – редовното приемане на активирана с кремък вода е полезно за предпазване от злокачествени новообразувания, възстановява и стимулира имунитета, подобрява състава на кръвта.

Измиване на главата с тази вода укрепва косата, способства за бързия є растеж. Пийте редовно активирана с кремък вода като алкална напитка и вярвайте, че тя ви носи полза, оздравяване и изцеление от многочислени болести.

Различни видове камъни(вода за пиене).

  • Розов кварц(при емоционални разстройства, успокоява, носи добър сън).
  • Нефрит (бърз лечебен ефект върху кожата и костите, отстранява болката, видимо подмладяване)
  • Оникс (по-добър контрол върху емоциите, отстранява апатиите и стреса)
  • Аметист – при безсъние, при проблеми с очите, кожата и имунната система, лечение на високо кръвно, мигрена, ринит. При стрес и страх.
  • Изумруд (Смарагд) – възстановяване на физическото състояние след тежки болести, засилва работата на сърцето, за спокойствие и търпение, просперитет.

Хомеопатия – Тя започва от 1790г. с гениалните открития на д-р Самуел Ханеман. Като източник за приготвяне на хомеопатични лекарства служи целия свят на природата – растения, минерали, метали и техните съединения, здрави животински или човешки тъкани или секрети и патологични такива.

ЗАЩИТА НА ДОМА, ИНДИВИДУАЛНА ЗАЩИТА

Планински кварц. – при строежа на основите на нов дом и разположен по стаите да се мият редовно). Акупунктура на двора с кристали.
Черни камъни (черен кварц, черен турмалин, оникс, обсидиан). Отблъскват и поглъщат негативни енергии.
В бижутерията – обработени скъпоценни камъни се използват за късмет,защита привличане на подходящи вибрации за нова връзка, задомяване. (книга „Кристалите и техните лечебни свойства”, изд.Кибеа,2016).

В СТРОИТЕЛСТВОТО

• В залата на фараона в Хеопсовата пирамида – има два вида гранит с различна честота на вибрациите. Стените, пода и тавана на залата са от гранит с вибрация 432 херца, а саркофага е от гранит с вибрация 741 херца. Тази е вибрацията, която пробужда интуицията. Асуанският гранит е много богат на кварц. Музиката базирана на 432 херца има благотворителна лечебна енергия, защото е чист тон на математическите основи на Природата.
Ето кои са лечебните кодове на нотите в тоновата стълбица:
До – 396 Херца – освобождаване от чувството на вина и страх;
Ре – 417 Херца – неутрализация на ситуацията и съдействие на промените;
Ми – 528 Херца – трансформация и чудеса, възстановяване на ДНК;
Фа – 639 Херца, включване и отношения;
Сол – 741 Херца, пробуждане на интуицията;
Ла – 852 Херца, връщане към духовния ред.
• В Родопите повечето къщи са с основи на зеолит. Водата ,която минава през зеолитните скали е превантивна срещу рак. Почти няма ракови заболели хора,които живеят в такива местности.

кристали и минерали на барабан