You are currently viewing ВРЪЩАНЕ В МИНАЛ ЖИВОТ – КАК ДА ГО НАПРАВИМ

ВРЪЩАНЕ В МИНАЛ ЖИВОТ – КАК ДА ГО НАПРАВИМ

„КАК ДА РАЗКРИЕМ МИНАЛИТЕ СИ ПРЕРАЖДАЛИЯ“ Извадки от книгата на Тед Андрюс

………. Вие сте на път да предприемете едно вълнуващо и стойностно приключение. Познаването на вашите мина­ли прераждания може да ви разкрие вълнуващи неща за вашите взаимоотношения, кариера и здраве. То може да ви даде отговор на постоянно следващият ви въпрос: „Защо това винаги ми се случва? п То може да ви разкрие нови страни от вашия психологически профил. И накрая – това е твърде забавно. …………

………… Може би никога няма да можем да докажем, че сме живяли и преди. Дори и да бъдем в състояние да въз­произведем имена, дати или места, това все пак не доказва, че сме живяли в това време и на това място. В такъв случай, защо е написана тази книга за откриване на миналите съществувания? Защото, дори и без да дава категорично доказателство, ползата от нея за лично усъвършенстване, за излекуване и просветление е твърде значителна……………….

………………. За различните хора реинкарнацията означава различни неща. Тя е теория, философия, система от вярвания и начин на живот. Тя обяснява много от необясни­мите неща в живота. Тя придава смисъл на различията и страданията в съществуването ни. Тя ни носи прозре­ние за многобройните ни личностни оценки………………

……………….. ще ви помогне да изследвате вашите минали преражда- ния и да разберете, че те са спомогнали за вашето настоящо оформяне и същност. Вие ще започнете да разбирате, че сте един синтез от всички неща, които са ви се случили преди. А разкривайки вашите минали съществувания, това ваше разбиране все повече ще се задълбочава, както ще се задълбочава и способността ви да контролирате и насочвате настоящия си живот. Вие ще станете много по-дейни във всички житейски проце­си. Вместо да стоите и да позволявате на събитията просто да ви се случват, вие ще бъдете в състояние да ги виждате в една нова и адекватна перспектива и по този начин да действате в съответствие с нея. Вече никога няма да удряте глава в стената и да се оплаквате: ’’Защо това винаги ми се случва? Защо винаги се сблъсквам с този тип хора и ситуации?” …………

Вашият коментар